Bij voorkeur werk ik met een fixed fee, die afhankelijk is van de specifieke situatie en die vooraf wordt afgestemd. Dit geldt zowel voor eenmalige adviesdiensten als voor de jaarlijkse administratie en de belastingaangiften.
De ervaring leert dat cliënten dit als zeer prettig ervaren. Het is immers duidelijk welke kosten er verbonden zijn aan de administratie, zodat er achteraf geen verrassingen te verwachten zijn. Doordat niet iedere mail of vraag tussendoor nog apart in rekening wordt gebracht, blijft de prijsstelling helder en transparant.

Wat de kosten zijn hangt af van de hoeveelheid werk en eventueel van het type onderneming. Om hiervan een inschatting te kunnen maken maak ik vooraf graag een afspraak, waarbij we de details en de werkzaamheden kunnen doornemen.
Het bijkomend voordeel van een dergelijke eerste kennismaking is dat ik een goed beeld krijg van de onderneming, en van de zaken die op dat moment spelen bij de cliënt. Bovendien ervaar ik dat de toekomstige communicatie na een eerste kennismaking soepel en prettig verloopt.